PF2020 - ať si i vaše kolečka života v novém roce točí stále dál...

Byla to jízda  stále se nepřestáváme divit, kam se nám s Caminem na kolečkách podařilo až dojet. Díky všem za podporu, za možnost se potkat, pobýt a vzájemně se vyslechnout. Honza, spolu s celým týmem přeje všem poutníkům i nepoutníkům krásné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a pevné zdraví v novém roce  a Buen camino na všech cestách, které vás čekají.

I rok 2019 byl pro Honzu a Petra intenzivní, plný besed, vernisáží výstav a setkávání. Máme radost, že se k nám dostávají zprávy o tom, jak naše putování inspirovalo někoho dalšího k tomu vydat se na svoji cestu. A nemusí to být zrovna do Santiaga. Důležité je vnitřní rozhodnutí a odhodlání, že dokážu překonat překážky, které mi život a nebo cesta jako jeho paralela přináší a klade před či pod nohy. :-)
I v roce 2020 jedeme dál a ještě bude přeci jen šance se několikrát potkat. sledujte aktualizovaný přehled besed na samostatné stránce. Očekáváme ještě 5 výstav, začínáme na Svaté Hoře u Příbrami, poté se přesuneme do Meziměstí, dále Velké Přílepy, poté knihovna nebo škola v Lázních Bělohrad a doufáme, že v květnu budeme moci slavnostně ukončit tříletý putovací maratón v centru španělské kultury v Cervantesu. 

O uvedení knihy Camino na kolečkách jsme vás už informovali. Je to pro nás další obrovská radost, že si kniha našla cestu na světlo světa. A pomůže třeba oslovit další, kteří hledají cestu, inspiraci, jak naložit se svým životem a neskládat při tom ruce do klína. Kniha i s DVD stále k objednání u nakladatelství AOS Publishing.
Poděkování patří partnerům, kteří pomohlo a podpořili vydání knihy:

Pár fotografií z uvedení knihy Camino na kolečkách na lodi KAMINA, v pátek 22. listopadu 2019. (foto Mikuláš Křepelka)
Hrdý autor knihy Jan Dušek.
Spoluautorka knihy Lenka Stránská.Honza s Evou Toulovou a svými dětmi, kteří knize popřály.

A zde malé foto ohlédnutí za uvedením knihy v pondělí 18. listopadu 2019 ve vestibulu úřadu Královéhradeckého kraje.
Jan Hečko (radní Královéhradeckého kraje), jeden z patronů knihy.

Jan Dušek, Dominik Melichar, Marcela Hauke, Petr Hirsch, Pavel Mészáros (zprava).

Pavel Bělobrádek - jeden z patronů knihy.
Kniha Camino na kolečkách v prodeji

Možná si říkáte, co se to zase děje. Ale věřte nebo nevěřte, Camino na kolečkách jede stále dál. To co se z počátku zdálo jako něco nepředstavitelného a neuchopitelného se stalo skutečností. 

Honza vykonal pouť do Santiaga, vzal svého syna a spolu s nimi před katedrálou stanulo dalších 13 poutníků. Krásné vzpomínky nám z toho zůstávají. Průběh Honzovi nemoci se nezpomalil, ba naopak vypadá to, že progrese postupuje a Honzovi přestávají dobře sloužit i ruce. Ale i přes všechny obtíže se nevzdává a dál šíří své poselství o tom, že na vozíku život nekončí.

Malá rekapitulace Camina na kolečkách:
  • 640 km pouť na invalidním vozíku z Logroňa do Santiaga de Compostela v roce 2017
  • 90 minutový celovečerní filmový dokument s více než 50 projekcemi v kinech v ČR, dále TV Noe, CS Film, Slovensko a čeká se na uvedneí v ČT
  • 95 besed na území Česka a Slovenska (veřejnost, školy, sociální zařízení, věznice)
  • 14 výstav po celé ČR (Karolinum - Praha, Broumovský klášter, Loreta Rumburk, Klášter Hejnice, Český Krumlov, a další)
Srdečně vás, vaše známé zveme na slavnostní uvedení knihy Camino na kolečkách, které se uskuteční v pátek 22. listopadu 2019 od 19 hodin na lodi Kamina, která kotví na Smíchovské náplavce. Facbk událost naleznete zde: https://www.facebook.com/events/2633091173416308/ ... Těšíme se na setkání, večer hudebně doprovodí Luděk Brotánek (kytara a zpět) a Pavel Mészáros (zpěv). A samozřejmě si budete moci odnést knihu, spolu s DVD a Honzovým otiskem palce.
Kniha v těchto dnech cestuje z tiskárny a tak je možné si ji objednat u nakladatelství AOS Publishing: http://aos-knihy.cz/kniha/camino-na-koleckach/.

Část výtěžku z prodeje půjde na podporu Domova svatého Josefa, část honoráře jde Honzovi, jako podpora pro splění jeho dalšího snu - pouť Aljaškou. V případě zakoupení knihy přímo u nakladatele dostanete jako dárek DVD s celým filmem. Cena knihy je 299 Kč. Velký dík patří všem, kteří vznik a vydání knihy podpořili.


Knihu též slavnostně uvedeme za podpory Pavla Bělobrádka, Pavla Hečka a Dominika Melichara v pondělí 18. listopadu 2019 od 16 hodin ve vestibulu budovy krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Akce je součástí vernisáže výstavy, která v Hradci Králové potrvá do 6. prosince 2019. Fcbk událost: https://www.facebook.com/events/433122927544203/
Vydání knihy, její slavnostní uvedení 18. listopadu 2019, spolu s vernisáží výstavy proběhlo v aule úřadu Královéhradeckého kraje, který dotací vznik knihy podpořil.  Za což velmi děkujeme.


V jednání jsou ještě dvě výstavy, počátkem roku 2020 v Ústí nad Labem a pomyslná dernisáž směřuje do Prahy ve spolupráci se Španělskou ambasádou a centrem Cervantes. Honzu čeká ještě pár besed, aktuální informace najde vždy zde: https://www.caminonakoleckach.cz/p/besedy_27.html.

Honza v posledním roce absolvoval 4 besedy v českých věznicích (Bělušice, Rýnovice, Ruzyně a Mírov) a jeho snem je v roce 2020 v těchto besedách pokračovat. Cítí, že jeho příběh, jeho sdělení může inspirovat kluky, kteří se na své cestě životem trochu ztratili. Držte palce, aby se podařilo na tyto aktivity získat finanční prostředky.Kniha vznikla a byla vydána za podpory:
Díky za vaši neutuchající podporu a těšíme se při nějaké příležitosti na setkání.

Za Honzu a celý tým CNK

Petr Hirsch

FILMŠLAP PŘIBLÍŽÍ FENOMÉN POUTNICTVÍ - pozvánka a tisková zpráva

19. 9. 2019 Velehrad – V říjnu se na Velehradě, v nedalekém Starém Městě a v Uherském Hradišti uskuteční komponovaná akce Filmšlap. Ta se pokusí přiblížit fenomén pěšího poutnictví formou výstavy, filmových projekcí, putování a besedního setkání. Do akce budou zapojeni též hendikepovaní poutníci. 

Ambicí komponované akce nazvané Filmšlap je přiblížit a popularizovat pěší poutnictví coby staronový způsob prožívání volného času. Pěší poutě do Santiaga de Compostela po svatojakubských stezkách jsou fenoménem dneška. Další poutní stezky se však rozvíjí po celé Evropě. V České republice a na Slovensku se v posledních letech nově značí hlavně stezky cyrilometodějské. Pěší poutnictví se ukazuje jako životadárný způsob osobní relaxace, který posiluje fyzickou i psychickou kondici lidí vyrážejících z různých důvodů a s různými cíli na trasy poutních stezek. Poutnictví má také nemalý duchovní, ale i kulturní rozměr. Rozšiřuje poutníkům obzory, stírá předsudky a dává podněty k novým přátelstvím i hlubším prožitkům.  
Akce Filmšlap se snaží uvedené aspekty pěšího poutnictví tematizovat formou komponovaného programu. 
Jeho součástí bude od 18.10. do 27.10. výstava v kavárně foyer uherskohradišťského kina Hvězda (vernisáž 18. 10. v 16:30), na které budou prezentovány fotografie z pouti tělesně postiženého Jana Duška do španělského Santiaga. V kině se posléze uskuteční též projekce (od 17:00) filmu Camino na kolečkách (2017, rež. Eva Toulová), který toto putování přibližuje formou celovečerního dokumentu. Účast přislíbil hlavní protagonista filmu, a také poutník Petr Hirsch coby spoluorganizátor a lídr pěších poutí.  
Akce Filmšlap bude pokračovat v sobotu 19.10. bohoslužbou (od 9:00) v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě. Hlavním celebrantem mše svaté bude P. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské a dlouholetý organizátor duchovních poutí. Po občerstvení ve staroměstském Eventcentru se účastníci vydají (od 10:00) na čtyřkilometrovou pěší pouť k Velehradu. Počítá se nejen s přítomností poutníka Jana Duška, ale i dalších hendikepovaných poutníků. Součástí programu na Velehradě bude krátká společná modlitba v bazilice (mezi 12:00 – 13:00) a volný program v poutním areálu, při kterém bude možné navštívit též velehradské výstavní expozice. Od 15:00 Filmšlap vyvrcholí besedním setkáním ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. V Sálu kard. T. Špidlíka SJ proběhnou projekce filmů a videospotů s poutnickou tematikou. Diskuse o pěším poutnictví se bude účastnit několik pozvaných hostů. 
Partneři akce: Řk. farnost Velehrad, Obec Velehrad, Řk. farnost Staré Město, Eventcentrum, Městská kina Uh. Hradiště, Kruhcentrum, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Martin Zábojník.  
Akce se koná pod záštitou Michaely Blahové, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky.
Facebook událost zde: https://www.facebook.com/events/1296189663878652/

Tiskový kontakt – Poutní místo Velehrad - koordinátor kulturních aktivit:     
Petr Slinták / tel.: 733 741 654  / koordinator@velehradinfo.cz

Tiskový kontakt – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – vedoucí stálého sekretariátu: 
Martina Janochová / tel.: 733 161 674 / martina.janochova@cyril-methodius.eu

Bližší informace o možnostech ubytování na poutním místě, další turistické a poutní nabídce apod. naleznete na webovém portálu www.velehradinfo.cz.  
Kontaktovat je možné velehradské infocentrum: VDCM, U Lípy 302, Velehrad, tel.: 571 110 538 

Video o smyslu doprovázených poutí zdravých a hendikepovaných občanů.