FILMŠLAP PŘIBLÍŽÍ FENOMÉN POUTNICTVÍ - pozvánka a tisková zpráva

19. 9. 2019 Velehrad – V říjnu se na Velehradě, v nedalekém Starém Městě a v Uherském Hradišti uskuteční komponovaná akce Filmšlap. Ta se pokusí přiblížit fenomén pěšího poutnictví formou výstavy, filmových projekcí, putování a besedního setkání. Do akce budou zapojeni též hendikepovaní poutníci. 

Ambicí komponované akce nazvané Filmšlap je přiblížit a popularizovat pěší poutnictví coby staronový způsob prožívání volného času. Pěší poutě do Santiaga de Compostela po svatojakubských stezkách jsou fenoménem dneška. Další poutní stezky se však rozvíjí po celé Evropě. V České republice a na Slovensku se v posledních letech nově značí hlavně stezky cyrilometodějské. Pěší poutnictví se ukazuje jako životadárný způsob osobní relaxace, který posiluje fyzickou i psychickou kondici lidí vyrážejících z různých důvodů a s různými cíli na trasy poutních stezek. Poutnictví má také nemalý duchovní, ale i kulturní rozměr. Rozšiřuje poutníkům obzory, stírá předsudky a dává podněty k novým přátelstvím i hlubším prožitkům.  
Akce Filmšlap se snaží uvedené aspekty pěšího poutnictví tematizovat formou komponovaného programu. 
Jeho součástí bude od 18.10. do 27.10. výstava v kavárně foyer uherskohradišťského kina Hvězda (vernisáž 18. 10. v 16:30), na které budou prezentovány fotografie z pouti tělesně postiženého Jana Duška do španělského Santiaga. V kině se posléze uskuteční též projekce (od 17:00) filmu Camino na kolečkách (2017, rež. Eva Toulová), který toto putování přibližuje formou celovečerního dokumentu. Účast přislíbil hlavní protagonista filmu, a také poutník Petr Hirsch coby spoluorganizátor a lídr pěších poutí.  
Akce Filmšlap bude pokračovat v sobotu 19.10. bohoslužbou (od 9:00) v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě. Hlavním celebrantem mše svaté bude P. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské a dlouholetý organizátor duchovních poutí. Po občerstvení ve staroměstském Eventcentru se účastníci vydají (od 10:00) na čtyřkilometrovou pěší pouť k Velehradu. Počítá se nejen s přítomností poutníka Jana Duška, ale i dalších hendikepovaných poutníků. Součástí programu na Velehradě bude krátká společná modlitba v bazilice (mezi 12:00 – 13:00) a volný program v poutním areálu, při kterém bude možné navštívit též velehradské výstavní expozice. Od 15:00 Filmšlap vyvrcholí besedním setkáním ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. V Sálu kard. T. Špidlíka SJ proběhnou projekce filmů a videospotů s poutnickou tematikou. Diskuse o pěším poutnictví se bude účastnit několik pozvaných hostů. 
Partneři akce: Řk. farnost Velehrad, Obec Velehrad, Řk. farnost Staré Město, Eventcentrum, Městská kina Uh. Hradiště, Kruhcentrum, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Martin Zábojník.  
Akce se koná pod záštitou Michaely Blahové, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky.
Facebook událost zde: https://www.facebook.com/events/1296189663878652/

Tiskový kontakt – Poutní místo Velehrad - koordinátor kulturních aktivit:     
Petr Slinták / tel.: 733 741 654  / koordinator@velehradinfo.cz

Tiskový kontakt – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – vedoucí stálého sekretariátu: 
Martina Janochová / tel.: 733 161 674 / martina.janochova@cyril-methodius.eu

Bližší informace o možnostech ubytování na poutním místě, další turistické a poutní nabídce apod. naleznete na webovém portálu www.velehradinfo.cz.  
Kontaktovat je možné velehradské infocentrum: VDCM, U Lípy 302, Velehrad, tel.: 571 110 538 

Video o smyslu doprovázených poutí zdravých a hendikepovaných občanů.