Požehnané Vánoce a do nového roku krom pevného zdraví přeji chuť a odhodlání překonávat překážky na cestě.

Detailní informace o cestě budou následovat v průběhu ledna 2017. Zůstaňte naladěni. :)