Děkujeme za dary

Touto formou děkujeme za všechny nezištné finanční příspěvky zaslané na transparentní účet 2300015414 / 2010 vedený u FIO banky.
Jmenovitě:
  • Rudolf Chytil
  • Radoslav Jančev
  • Jan Kalčák
  • Filip Nikl
  • Zuzana Čapková
  • Dana Šrámková
  • Lenka Maroušková
Jedná se o stav k 14. únoru 2017 a celkem zasláno 10 600 Kč.
Děkujeme. Pouť CAMINO na KOLEČKÁCH se uskuteční i díky Vám.