Aktuálně z Facebooku

O cestě

Honza na svém vozíku 10. května vyrazí na měsíční pouť společně se svým synem, devítiletým Jendou a se známým českým poutníkem Petrem Hirschem do Santiaga de Compostely.
Jako počátek své cesty vybral španělské město Logroňo, kterým prochází svatojakubská cesta a které je od Santiaga vzdálené přes 600 km. Při průměrné denní porci 25 km, vychází příchod do Santiaga de Compostela, které se nachází v severozápadním Španělsku, v oblasti Galicia, za 24 dnů od začátku putování. Pokud zůstane nějaký čas, pokusí se Honza dostat i na samý konec světa, známý jako Fisterra, který leží 90 km západně od Santiaga.
Rád by své měsíční putování, které ho dovede do jednoho z nejvýznamnějších křesťanských poutních míst, pomoci přátel co nejlépe zdokumentoval. Díky moderním komunikačním prostředkům, budou o cestě informovat on-line na sociálních sítích. Též bude nabídnuta spolupráce médiím.

O Santiagu de Compostela

Do Santiaga de Compostela se putuje již od 9. století k hrobu apoštola Jakuba staršího. Neexistují žádné přesné statistiky, ale dle odhadů pouť od svých prvopočátků vykonalo milióny poutníků a nebyli to vždy věřící lidé. Zejména v posledních 40 letech, kdy pěší putování zažívá svoji renesanci, se na cestě potkává celá škála lidí z různých koutů světa, které spojuje cesta samotná. Cestu do Compostely díky své knize Poutník - Mágův deník zpopularizoval brazilský spisovatel Paolo Coelho, který svoji pouť vykonal před 30 lety. Honzovým vzorem je geniální britský kosmolog Stephen Hawkig, jenž je autorem citátu: „Byť je život sebesložitější, vždy existuje něco, co můžeme dělat a dosáhnout v tom úspěch. Dokud existuje život, existuje naděje."

Co je cílem celého putování?

Cílem je dojít do Santiaga s prosbou o uzdravení či zpomalení průběhu nemoci. Cílem je ukázat, že na kolečkách život nekončí a byť v těžké životní situaci je možné si plnit své sny a cíle. Rádi bychom prostřednictvím tohoto projektu informovali a rozšiřovali povědomí o roztroušené skleróze mezi širší povědomí veřejnosti. Z putování a možná nejen z něj, vznikne dokument Camino na kolečkách, který má ukázat strasti a slasti takové cesty. Kde je vůle, je i cesta. V neposlední řadě chceme upozornit na činnost Domova sv. Josefa v Žirči, který jako jediné zařízení podobného druhu pomáhá lidem s RS žít důstojný život. A na další organizace, které se věnují osvětě v této problematice.